Henrik Malling

Henrik Malling

Læge

Henrik er født i 1958 og har været praktiserende læge på adressen Østergade 16, 3. th, 1100 Kbh K siden 1993. Han har tidligere haft forskellige tillidserhverv. Er aktuelt ansvarlig for at akutfunktionen i Indre by fungerer på hverdage ml kl 8-16

Tlf. bliver besvaret i dagtiden når egen læge har tlf.svarer på.

Pr. 01.03.2017 er Henrik ansat som plejehjemslæge på Nybodergården, og vil have sin gang på plejehjemmet og deltage i højnelse af personalets uddannelse og derudovre vil beboerne blive tilbudt Henrik Malling som læge

Birgitte Hygum

Birgitte Hygum

Klinikmedarbejder

Udover Henrik Malling som ansvarlig læge, har Birgitte siden 1. januar 2017 været ansat som klinikmedarbejder.

Birgitte vil oftest være den første man møder i telefonen eller når man kommer. Birgitte har stor rutine i de fleste problemstillinger der kan opstå i hverdagen. og hun tager sig af en række behandlinger som:
– blodprøver
– graviditets-test og kontrol
– urinundersøgelser
– EKG
– vortebehandling
– sårskift og suturfjernelse
– rejsevaccination og vaccinationer generelt
– måling af infektionstal
– halspodninger og meget mere

Hun arbejder naturligvis tæt sammen med lægen og kan altid “stikke hovedet ind” ved problemer.

LÆGE CHRISTINA EROGLU ER TILKNYTTET LÆGEPRAKSISSEN FRA 01. OKTOBER 2022