Med mindre andet er aftalt, skal du selv sørge for at få svar på diverse prøver.
Dette kan gøres telefonisk eller ved en e-konsulation over nettet.